Pijn, we kennen het allemaal. Het liefst doen we zo vaak en lang mogelijk zonder, maar zonder pijn zouden we waarschijnlijk niet heel oud worden. Pijn leert ons namelijk dingen, het beschermt ons. Het leert ons bijvoorbeeld om geen hele hete dingen vast te pakken, in mijn geval was dat een pittige les toen ik op zesjarige leeftijd mijn hand op een elektrische kookplaat legde.

 

Oorzaak en gevolg

Pijn is een gevolg. Een gevolg van het overschrijden van een prikkeldrempel. Deze kan mechanisch, thermisch of chemisch zijn. Mechanisch betekent een pijnprikkel door een snee of een gestoten teen. Thermisch betekent door een pijnprikkel door een hoge of lage temperatuur. Chemisch, tenslotte, wordt veroorzaakt door een chemische stof. Een voorbeeld hiervan is het gestoken worden door een wesp. De pijn ontstaat door de ingespoten stof.

Veel mensen die bij mij in de praktijk komen met niet-acute pijnklachten help ik onder andere door het achterhalen van het ontstaan van hun pijn. Niet-acute pijn ontstaat vaak door een langdurige kleine overbelasting. Voor veel mensen is die kleine overbelasting vaak lastiger te achterhalen. Kleine overbelasting is gelijk aan pijn als het gevolg van een mechanische prikkel. Dit is een prikkel die niet extreem overheersend (grens overschrijdend) is zoals bij acute pijn. Denk hierbij aan een slechte houding, inactiviteit of (te) zwaar sporten.

Dat we van te zwaar sporten pijnklachten kunnen krijgen lijkt voor de meeste mensen heel logisch. Dat dit ook kan komen door het zitten op je bureaustoel is voor veel mensen minder logisch. Daarvoor geef ik vaak het volgende voorbeeld: 

Wanneer je 10 minuten op een rots gaat zitten dan geeft je lichaam vaak aan dat het zo wel genoeg. We ervaren een pijnprikkel vanuit de bilspier. Dezelfde prikkel is aanwezig wanneer we uren op een bureaustoel zitten. De reden dat we dit minder of misschien wel helemaal niet opmerken is omdat er genoeg afleiding is. We richten ons op emails, collega’s en mobiele telefoon. Op die manier is het lichaamsbewustzijn ver te zoeken. We hebben geen tijd om te luisteren naar wat het lichaam duidelijk laat weten. 

Afleiding van het lichaamsbewustzijn is om die reden een andere belangrijke oorzaak van pijn. Zoals hierboven beschreven kan dat dus komen door afleiding van prikkels in onze huidige maatschappij. Het kan daarnaast ook komen door een karakter eigenschap die ontwikkeld is in de loop der jaren. Namelijk de ‘ik heb een hoge pijngrens’ eigenschap. Uiteraard is dit per definitie geen slechte eigenschap, maar het zorgt in veel gevallen wel voor het te lang doorlopen met pijnklachten. Uiteindelijk kan dit het herstel vertragen.

De essentie is om je bewuster te worden van het lichaam, wat geeft het lichaam je aan. Lichaamsbewustzijn is een belangrijke speler om langdurig opgebouwde en aanhoudende pijnklachten te voorkomen. 

Hoe kom je meer in het lichaam? Leer en durf de signalen van het lichaam te voelen: www.lesismore.yoga